1TEL, s.r.o. - organizačná zložka

30792576
1TEL, s.r.o. - organizačná zložka
Račianska 13,  831 02 Bratislava - Nové Mesto
Bratislava III
05.03.2003
Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
Výroba telefónnych a ďalekopisných ústrední a prístrojov
Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou
Zahraničné
5-9 zamestnancov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.